საბანკო გადარიცხვის დროს როგორ უდნა გადავიხადო თანხა რომ ამესახოს სწრაფად ჩემს ბალანსზე?

როდესაც ახორციელებთ საბანკო გადარიცხვას აუცილებლად მიუთითეთ თქვენი ძრითადი საიტის დომენის სახელი ან ინვოისის ნომერი რათა მოხდეს თანხის დროული ასახვა.

არის თუ არა პასუხი ამომწურავი?

 ბეჭდვა კითხვის და პასუხის

Also Read

იურიდიულ პირებს უგზავნით ანგარიშ ფაქტურას?

დიახ იურიდიულ პირებს მოთხოვნის შემთხვევაში შეგვიძლია გაუგზავნოთ ანგარიშ ფაქტურა

რა შემთხვევაში აღარ მეკუთვნის ერთთვიანი უფასო პაკეტი?

თუ თქვენ ერთხელ მაინც ისაგებლეთ ჩვენი მოსმახურებით და სისტემამ აღმოაჩინა დამთხვევა სახელსა და...

თანხა გადავიხადე საბანკო ანგარიშსწორებით და არ მოხდა ჩემს ბალანსზე ასახვა

საბანკო გადარიცხვის დროს შესაძლებელია თანხა გამოჩნდეს ჩვენს საბანკო ანგარიშებზე 2 დღის...

რა საშუალებებით შემიძლია გადავიხადო საფასური?

ამჟამად სერვისის საფასური შეგიძიათ გადაიხადოთ შემდეგი გზით: საბანკო გადარიცხვა, ბარათით, emoney

თანხის უკან დაბრუნება

ini.ge ჯგუფი თანხის დაბრუნებას ახდენს მხოლოდ განკერძოებულ შემთხვევებში:1. მომხმარებელმა წინასწარ...